เทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมเดินหน้ากล้องวงจรปิดระยะ 2 ติดตั้งปีหน้า

0
78

เมื่อ 10 ตุลาคม 62  ที่เทศบาลเมองหนองปรือ  ดร.มาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ  เป็นประธาน ในการเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2562  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด   ที่มีการกำหนดแผนในการดำเนินการติดตั้ง ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือไว้ 4 ระยะ    ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมกำลั งและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว    มีการดำเนินการก่อสร้าง อพาร์ทเม้นท์  บ้านจัดสรร  ห้องพัก  เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก  ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย   จากจำนวนเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีอยู่ ก็อาจจะไม่เพียงพอแก่การดูแลประชาชนในพื้นที่   ทำให้ต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยี   ในการช่วยเสริมประสิทธิภาพกำลังเจ้าหน้าที่    ให้มีศักยภาพมากขึ้น    โดยการทำการศึกษาและสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิด ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ครอบคลุมทั่งพื้นที่  เพื่อเฝ้าระวังและเป้นการป้องกันปราบปรามได้อย่างทันท่วงที  รวมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวน  สอบสวนคดีต่างๆ   รวมถึงเฝ้าดูสภาพการจราจรในพื้นที่   และช่วยบริหารจัดระเบียบการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น   โดยใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งในระยะที่ 1  ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องไปแล้วจำนวน 35 จุด 75 ตัว  ส่วนระยะที่ 2 กำลังดำเนินการ   จำนวนจุดที่ติดตั้ง 29 จุด   กล้อง 60 ตัว    ซึ่งในระยะที่ 2 ได้ให้ชุมชน  ประชาชน  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยกันกำหนดจุดในการติดตั้งทั้งหมด   โดยเน้นจุดเสี่ยงและจุดที่มีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งมีอาชญากรรมบ่อยครั้ง    ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อ  เพื่อติดตั้งในปี 2563   ส่วนการสรุปแผนในการติดตั้งกล้องระยะ ที่ 3 และ 4  จะมีการวางมาตรการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป.