เทศบาลเมืองหนองปรือ สานต่อโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง ลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่

เมื่อ 8 กรกฎาคม 62  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ สานต่อโครงการถนนสะอาดหน้าบ้านน่ามอง จากสภาพที่เป็นมาทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขยะมูลฝอยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความสกปรก และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สถานที่บางแห่งมีการทิ้งขยะกันตามสะดวก โดยการนำไปเทกองไว้ริมทางบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ทำให้มีการสะสมของขยะ เกิดการเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งอาจมีหนอนจำนวนมากไต่ออกมาจากกองขยะ ดูไม่สะอาดตา อีกทั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสารพิษ ที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำ ดิน และอากาศ ทำให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงอันตรายจากการเป็นโรคต่างๆ

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบและความสวยงามในชุมชน อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาด ถนนหน้าบ้านของตนเอง และพื้นที่ว่างเปล่าริมถนน เพื่อป้องกันการลอบทิ้งขยะ ทำให้เขตเทศบาลเมืองหนองปรือมีสภาพแวดล้อมที่ดี นำไปสู่ “หนองปรือเมืองสะอาด น่าอยู่ คนอยู่น่ารัก” ต่อไป  ซึ่งโครงการจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 11 กรกฎาคม 62 ประชาชนสามารถมาทิ้งขยะชิ้นใหญ่ได้ที่บริเวณถนนพรประภานิมิต  และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 18 กรกฎาคม 62 ประชาชนสามารถมาทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ได้ที่บริเวณถนนหนองไม้แก่น ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 038-933179.