เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมชุมชนวัดเขาโพธิ์ทอง จัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

เมื่อ 5 สิงหาคม 62 ที่  ชุมชนวัดเขาโพธิ์ทอง ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมี นายภูวเดช โพธิ์แก้วเพชร ประธานชุมชนวัดเขาโพธิ์ทอง นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ  ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชน  โดยมีกลุ่มจิตอาสา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านมาบประชัน (หน้าวัดเขาโพธิ์ทอง) และมีการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการรักษาความสะอาด ให้เกิดแก่ประชาชนในชุมชน และกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน มีจิตสาธารณะรู้จักใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม.