เทศบาลเมืองหนองปรือ นำประชาชนร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา สู่วัดสุทธาวาส

เมื่อ 15 กรกฎาคม  62 ที่ วัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562  โดยมี สมาชิก อบจ.ชลบุรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 44 ชุมชน สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษา และริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาตามประเพณีไทยได้อย่างงดงาม ซึ่งทางเทศบาลได้นำเทียนพรรษาไปถวายพระ ยังวัดทั้ง 7 วัด เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบต่อไป