เทศบาลเมืองหนองปรือ ตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลตนเอง

0
89

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 62 ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนพ่อ) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย  ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ  

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ โดยการตรวจสุขภาพ ประกอบไปด้วย  การตรวจคัดกรองค้นหาโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรควัณโรค โรคปอด โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง  สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมตรวจสุขภาพ กับทางเทศบาลเมืองหนองปรือ สามารถรับการตรวจในครั้งต่อไป ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 13 มิถุนายน 62 ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองหนองปรือ (เขาตาโล).