เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ

0
63

เมื่อ 16.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคม 62   ที่ วัดเขาโพธิ์ทอง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายวันชัย แสนงาม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดขึ้น เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.