สวนนงนุชพัทยา แห่เทียนพรรษาสุดตระการตา สืบสานประเพณีไทย

เมื่อ 17 กรกฎาคม 62 นายกัมพล ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีขบวนแห่รถบุปผชาติเทียนพรรษา สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ที่สุดยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อเผยแผ่ประเพณีอันดีงาม และสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นับหมื่นชีวิตที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ซึ่งได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่ยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีความเป็นไทย และร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ของไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกมาโดยตลอด ฉะนั้น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ที่ถือปฏิบัติเป็นพระเพณีชาวพุทธที่สืบต่อกันมาช้านาน จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงไว้ อยู่คู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป.