ศูนย์การเรียนรู้ฯ อ.บางละมุง เปิดกิจกรรมเวทีคนเก่ง สร้างอาชีพสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อ  12 กรกฎาคม 62   ที่ ศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 36   พรรษา อ.บางละมุง  นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ซึ่งมี นางพรอุมา พิชัยกาล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทน นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผอ.ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36   พรรษา กล่าวรายงาน   โดยมี ตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องของการจัดงานร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้ได้นำ 7 อาชีพ ได้แก่ 1.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า 2.แผนกบริการโรงแรม 3.แผนกไฟฟ้า4.แผนกตัดผมชาย 5.แผนกเสริมสวย 6.แผนกโภชนาการ 7.แผนกนวดฯ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานแนวทางสู่ความสำเร็จของผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ที่ได้ฝึกวิชาชีพจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36   พรรษามาพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ท้อถอยได้สู้ชีวิต  และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังมองหาอาชีพ หรือกำลังค้นหาความชอบของตนเอง ให้พบเจอตัวตนของตนเองให้เร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับคนที่ท้อถอยและกำลังมองหาอาชีพทั้ง  7 แผนกนี้ คาดว่าจะสามารถเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนเกิดแรงบันดาลใจให้สู้ชีวิต จนประสพผลสำเร็จต่อไปได้  ทั้งนี้ทางศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36   พรรษา ยังเปิดสอนวิชาชีพต่างๆทั้งหมด 7 แผนก ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าเรียนฟรี ในระยะเวลาการเรียนการสอน 6 เดือน เรียนจบมีใบประกาศประกอบวิชาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ 038-241072   ในวันและเวลาราชการ.