รพ.สต.มาบประชัน เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กแรกเกิดป้องกันโรค

0
78

เมื่อ 17 พฤษภาคม 62 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาบประชัน    คุณแม่มือใหม่ ต่างนำเด็กทางรกตั้งแต่แรกเกิด  มาร่วมรับการฉีดวัคซีนพื้นฐานเป็นจำนวนมาก   ซึ่งเป็นการรับการฉีดวัคซีนฟรี  ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข  ที่ได้กำหนดให้เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐานในช่วง 6 เดือนแรก  ถือว่าเป็นช่วงที่จำเป็นที่สุด

สำหรับวัคซีนในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ล้วนเป็นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ ที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข   อันเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยควรได้รับ ประกอบไป วัคซีนวัณโรค และ ตับอักเสบบี   ช่วง 2 เดือน  ต้องได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี เข็มที่หนึ่ง   , วัคซีนโปลิโอชนิดหยดครั้งที่หนึ่ง   อายุ 4 เดือนต้องได้รับการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบีเข็มที่สอง  วัคซีนโปลิโอชนิดหยดครั้งที่สอง ร่วมกับชนิดฉีด  และอายุ 6 เดือน  ต้องฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี เข็มที่สาม  และวัคซีนโปลิโอครั้งที่สาม

ทั้งนี้วัคซีนจำเป็นพื้นฐานทั้ง 4 ชนิด  ในช่วงวัย 6 เดือนแรกของลูกน้อย เป็นวัคซีนที่สำคัญ หากลูกน้อยไม่ได้รับอาจทำให้มีการติดเชื้อที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะละเลยวัคซีนเหล่านี้  หากมีเหตุจำเป็นหรือลืมฉีดวัคซีนในช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็ควรจะรีบไปรับการฉีดทันทีที่ทราบ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเลื่อนเวลาในการฉีดเล็กน้อย โดยไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใด   ดังนั้นในการเปิดให้รับบริการฉีดวัคซีนแค่ละครั้ง  โดยในแต่ละเดือนก็พบว่า มีเหล่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีกันอย่างต่อเนื่อง.