มพย. แก้ปัญหาน้ำบาดาลไม่สะอาดหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 สาเหตุการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเลียบทางรถไฟ

0
95

เมื่อ 31  ตุลาคม 62  ที่  บริเวณหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ซอยเขาตาโล 3/2  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายคณะทำงาน คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ติดตามงานการแก้ปัญหาน้ำบาดาลไม่สะอาด ซึ่งสาเหตุมาจากการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ของหมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5 ซอยเขาตาโล 3/2

ทั้งนี้หลังจากเป็นข้อร้องเรียน พบว่าทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยวางถังสำรองน้ำพร้อมปั้มสูบน้ำ เพื่อเป็นการพักน้ำ ลดปัญหาน้ำขุ่น บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งเป็นที่พอใจของชาวบ้าน  จึงได้ฝากขอบคุณทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามนโยบายพัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกล ไม่ทิ้งกัน.