พุทธศาสนิกชนชาวพัทยา หลั่งไหลทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา

0
82

เมื่อ 14 ตุลาคม 62   บรรยากาศวันออกพรรษา ในงานตักบาตรเทโวโรหณะ ตามวัดต่างๆในพื้นที่ เมืองพัทยา อาทิ วัดสุทธาวาส วัดบุญสัมพันธ์ วัดชัยมงคล วัดหนองอ้อ  วัดกระทิงทอง วัดบุญกัญจนาราม วัดโพธิสัมพันธ์ พื้นที่เมืองพัทยา และวัดพื้นที่ใกล้เคียง  มีประชาชนชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก  ส่วนใหญ่แต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย  นำข้าวสารอาหารแห้ง  ข้าวต้มหางที่เตรียมมาจากบ้าน นำไปร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะทำบุญ ตักบาตรเทโวฯ ครั้งนี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และทานให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งยังได้สอนลูกหลานได้ซึมซับกับความเป็นพุทธศาสนิกชน รวมั้งร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึงการทำบุญตักบาตร ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากจำพรรษา ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนี้ จึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกผิดเพี้ยนไปเหลือเพียง “ตักบาตรเทโวฯ” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้.