ผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เมื่อ 12 กรกฎาคม 62 ที่วัดหนองเกตุใหญ่ เหล่าบรรดาคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยทีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เริ่มต้นด้วยขบวนแห่กลองยาว และเทียนพรรษารอบพระอุโบสถ 3 รอบ โดยนักเรียนได้ใส่ชุดขาวพร้อมนำดอกไม่ ธูปเมียน เดินวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ก่อนที่จะนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  โดย พระครูวิมลจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดหนองเกตุใหญ่ ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบเทียนพรรษา จากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล.