ผญบ.นาจอมเทียนหมู่ 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

เมื่อ 21 มิถุนายน 62 นายสุพจน์ อินแย้ม ผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียน หมู่ 1 พร้อมด้วย นายอุดม สุวรรณฆะนะ ผู้ช่วยฯ นายธงชัย สมพงษ์ธรรม ประธาน คณะกรรมการหมู่บ้านนาจอมเทียน หมู่ 1 และน.ส.เบญจพร อินแย้ม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมีข้าวสาร อาหารแห้ง และไข่ไก่ ให้กับลูกบ้านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 12 ราย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ม.1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายสุพจน์ อินแย้ม กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และการให้การช่วยเหลือ ได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีขวัญกำลังใจ ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งจากสังคมและครอบครัว สามารถมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิต เดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอย พร้อมให้คำมั่นจะไม่ทอดทิ้งกัน จนถึงวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่ง

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก หมู่บ้านนาวีเฮาส์ โดย นายพนธกร ใคร่ครวญ และนายอมตะ ใคร่ครวญ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพลังใจให้กับผู้ป่วย และสร้างมหากุศล ที่เกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป.