ที่ปรึกษานายกเมืองฯ ร่วมศูนย์ช่วยเหลือ นทท.จีน มอบสิ่งของพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

เมื่อ 11 กรกฎาคม 62  ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมครอบครัว และกลุ่มเพื่อนชาวจีน ซึ่งปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีน เข้าร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตุ๊กตา เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 55 ปี ของนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย  

โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 100 คน คอยให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ได้ให้เด็กในการดูแล นำของที่ระลึกมามอบให้แก่ทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการขอบคุญ พร้อมชมมินิการแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้น ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าว   ในการให้ความสำคัญแก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ.