ทม.หนองปรือ นำจิตอาสาขุดลอกจัดเก็บวัชพืชอ่างเก็บน้ำชากนอก พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อ 26 กรกฎาคม 62 ที่ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำชากนอก เมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และโครงการเทศบาลอาสา ชาวประชาร่วมใจ “ทำบ้านเราให้น่าอยู่” ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. กลุ่มจิตอาสา กลุ่มพลังมวลชน และทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วยพิธีถวายพระพร กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมการขุดลอก กิจกรรมเก็บวัชพืชในอ่างเก็บน้ำชากนอก กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย ล้างทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน โรงเรียนบ้านทุ่งกลม และวัดสามัคคีประชาราม ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน.