ชุมชนซอยกอไผ่ นำร่องโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนท้องถนน ตามนโยบายของเมืองพัทยา

0
89

เมื่อ 17 ตุลาคม 62 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์  จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่  นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาชุมชนฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนภายในซอยกอไผ่ นำร่องโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยทางประธานชุมชนและคณะกรรมการ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ในการดำเนินงานกวาดถนน  ตัดถางหญ้าริมถนนที่รกร้าง  จัดเก็บขยะมูลฝอยบนท้องถนนภายในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อความเป็นระเบียบเรียบและความสะอาดของบ้านเมือง

ซึ่งทางเมืองพัทยา จะจัดซื้อจัดจ้างแรงงานที่ถูกคัดเลือกราว 10 คน ของชุมชนซอยกอไผ่  ให้เป็นต้นแบบตามอัตราจ้างค่าแรงงานขั้นต่ำ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน อย่างยั่งยืน  โดยในเร็วๆนี้หลังจากพื้นที่สะอาดเรียบร้อย จะมีการทาสีตีเส้นจราจรถนนในพื้นที่ชุมชนซอยกอไผ่ใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรและความสวยงามต่อไป.