คลินิกเอเชียอินเตอร์ ร่วมชุมชนซอยกอไผ่ ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออก พร้อมสุขภาพฟรี

0
96

เมื่อ 18 พฤษภาคม 62  ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคุณหมอจากคลินิกเอเชียอินเตอร์ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาชุมชนและส่วนเกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการประชาชน ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังไข้เลือดออก พร้อมตรวจวัดความดันปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ด้านโรคภัยต่างๆหรือโรคตามฤดูกาล แจกทรายอะเบท เพื่อบริการประชาชนฟรี

โดยมีคุณหมอจากคลินิกเอเชียอินเตอร์ ได้แนะนำวิถีการเฝ้าระวังและป้องกันไข้เลือดออก โดยวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค ด้วยมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และนำวัสดุเหลือใช้ไปขายเป็นรายได้เสริม และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย หากพบว่ามีอาการป่วย ควรรีบไปพบแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทันทีเพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้เลือกออก.