กองทัพเรือ ทำบุญรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

เมื่อ 13 ตุลาคม 62 พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมผู้บัญชาการ คณะทำงานข้าราชการ และทหาร จากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ได้พร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เหล่าข้าราชการ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพเรือ จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบหมายให้ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เป็นหน่วยรับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติ.