กองทัพเรือนำน้ำจืด 50,000 ลิตร สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ที่เกาะล้านเมืองพัทยา

0
80

เมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเกาะล้าน ที่ได้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ โดยมี พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มอบหมายให้เรือหลวงทองแก้ว ปฏิบัติราชการอยู่ในทัพเรือภาคที่ 1 ออกเรือนำน้ำจืด จำนวน 50,000 ลิตร (50 ตัน) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ที่เกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างเร่งด่วน

เกาะล้านเมืองพัทยา นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าไปท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคนต่อวัน และน้ำคือปัจจัยสำคัญในการรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยว จนทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เมื่อถึงภาวะภัยแล้ง ของทุกปี ในการนี้ เมืองพัทยาจึงได้ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำจืด จากกองทัพเรือ เนื่องจากมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจืด จำนวน 29 ราย ประกอบกับตามนโยบายของ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้กองทัพเรือ เป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ หากประชาชนมีภัย หรือเดือดร้อนที่ไหน ก็จะมีทหารเรือเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที โดยกองทัพเรือจึงได้ออกเรือนำน้ำจืด จำนวน 50,000 ลิตร (50 ตัน) เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ที่เกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค แก้วิกฤตภัยแล้งในเบื้องต้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวบ้านเกาะล้าน นำรถเข้ามารอรับน้ำจืดไปใช้ในชีวิตประจำวัน.