เมืองพัทยาต้อนรับ นศ.หลักสูตรการบริหารกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่16

0
170
นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนิติกร การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 16 จำนวน 44 คน
นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนิติกร การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 16 จำนวน 44 คน

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการนิติกร การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 16 จำนวน 44 คน นำโดย นายธีรพงศ์ วรปรัชญ์ธนยศ ผู้อำนวยการโครงการฝึกอบรม จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานนิติการเมืองพัทยา โดยมี นายณนฤโชติ บุตรดี นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเสริสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จากนั้นตัวแทนจากคณะศึกษาดูงานมอบของที่ระลึกให้กับ นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในน้ำใจที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง.