เจ้าหน้าที่ให้เวลา 1 สัปดาห์ ปรับปรุงระบบสุขอนามัยในโรงงานขายไก่สด ย่านตลาดอมร ทิ้งน้ำเสีย

0
137

นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายขายไก่สด ถนนด้านหลังวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม ตลาดอมรนคร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว ร้องเรียนไปยังเมืองพัทยา ว่าการประกอบการของร้านดังกล่าว มีการปล่อยน้าเสียโสโครก ซึ่งเกิดจากการแช่แข็งไก่สด ทิ้งลงบนพื้นถนนสาธารณะและน้ำน้ำเสียเหล่านี้ ทิ้งลงบริเวณท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา โดยไม่มีถังดักไขมัน หรือดำเนินการตามขั้นตอนของระบบสาธารณสุข อีกทั้งยังมีการให้รถรับส่งสินค้ามาจอดกีดขวางทางจราจรตลอดแนวถนน ซึ่งมีลักษณะคับแคบ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ขนาด 2 คูหา ซึ่งภายในมีคนงานกำลังจัดทำไก่สดในลักษณะขายส่ง ซึ่งพบว่ามีสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามการร้องเรียนจริง จึงได้เรียกเจ้าของกิจการมาร่วมเจรจาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางร้านก็ยอมรับสภาพต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก่อนที่เมืองพัทยาจะสั่งการให้เร่งทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยให้ระยะเวลาในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1 อาทิตย์ โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้วย

นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณะสุขเมืองพัทยา หลังเมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน นายกเมืองพัทยาก็ได้สั่งการตรงให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ซึ่งเบื้องต้นพบว่าร้านแห่งนี้เป็นร้านขายส่งเนื้อสัตว์ประเภทไก่สด ซึ่งจะมีรถขนส่งมาจอดเทียบเพื่อขึ้นลงสิ้นค้าเป็นจำนวนมากตลอดวัน ทำให้น้ำจากรถขนส่งสินค้าเหล่านี้ซึ่งมีการนำแช่แข็งเนื้อไก่สดมาเป็นจำนวนมากเกิดการละลาย ส่งผลให้น้ำแข็งกับเลือดของสัตว์ ไหลลงมาเจิ่งนองบนพื้นถนนสาธารณะ

ขณะที่บางส่วน ก็ปล่อยลงท่อระบายน้ำของเมืองพัทยา โดยไม่มีระบบดักไขมัน ซึ่งสร้างมลพิษทางกลิ่นและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย อีกทั้งยังมีการนำรถมาจอดขนส่งสินค้ากีดขวางเส้นทางการจราจรภายในซอย จนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัด จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้แก้ไขโดยด่วน ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่การปล่อยน้ำทิ้งจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงให้กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขภายใน 1 อาทิตย์ ซึ่งหากยังฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากยังไม่ดำเนินการ เมืองพัทยาก็จะดำเนินการร้องกล่าวโทษเอง พร้อมจะเข้ามาทำการเปรียบเทียบปรับเป็นรายวันเพื่อให้ปัญหาหมดไปอย่างถาวร พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ มาทำการตรวจสอบปัญหาการจอดรถกีดขวางถนนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป.