มพย.ประชุมปรับกลยุทธ์การเก็บขยะชายหาดพัทยาใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ

0
140
นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดเก็บขยะชายหาดรูปแบบใหม่ โดยการเพิ่มเวลาจัดเก็บขยะออกไปมากขึ้น
นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดเก็บขยะชายหาดรูปแบบใหม่ โดยการเพิ่มเวลาจัดเก็บขยะออกไปมากขึ้น

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม คณะทำงานจัดเก็บขยะชายหาด โดยมี นายโอฬาร จันทร์ผุย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมมลพิษ นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล บริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือวางแผนมาตร การดำเนินงานการจัดเก็บขยะตามชายหาด เพื่อขจัดปัญหาขยะล้นหาด

ตามที่เป็นกระแสข่าวในสื่อโซเซียล ช่วงที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องชายหาดท่องเที่ยวพัทยาเหนือ พบซากสัตว์ ขยะมูลฝอย เศษกองหิน คนเร่ร่อนเกลื่อน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจต่อทุกข์ ของประชาชนและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจ  จึงได้ร่วมกันหารือและปรับวิธีการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่จัดเก็บขยะตามชายหาดอย่างต่อเนื่อง และวางรูปแบบของแผนการเก็บขยะใหม่ โดยปกติเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานแบ่งออกตามจุด คือ ชายหาดพัทยา จอมเทียน กระทิงลาย ยินยอม และแหลมบาลีฮาย

พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เผยว่า ในส่วนของชายหาดพัทยา เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานีพัทยา ตลอดแนวชายหาด มีความยาวกว่า 300 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทผู้รับสัมปทาน เพื่อดำเนินโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยนำแผ่นสังกะสีมากั้นแนวเขต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการถมทราย และคาดว่าจะเริ่มในดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ด้วยเหตุนี้สถานที่ดังกล่าว จึงเป็นสถานที่สำหรับบุคคลคนเร่ร่อน เข้าอาศัยพักพิงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น และมีขยะตามมา จนเป็นกระแสดังกล่าว

ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้มอบหมาย ให้คณะทำงานจัดเก็บขยะชายหาด จากเดิมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 12.00 น. ให้ทดลองปรับเปลี่ยนเวลา ในการจัดเก็บขยะชายหาดให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้นอีก เพื่อความรวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีระบบ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป.

หลังจากที่มีการประกาศขยายเวลา ยุทธ์การเก็บขยะชายหาดพัทยาใหม่ เป็น 04.00 น. – 12.00 น. สภาพชายหาดเริ่มมีขยะน้อยลง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของประชาชนที่มาท่องเที่ยวด้วยว่า ทิ้งขยะเป็นที่หรือไม่ เพราะหากหวังพึ่งแค่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ แต่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ชายหาดพัทยาคงไม่มีทางที่จะสะอาดปราศจากขยะได้
หลังจากที่มีการประกาศขยายเวลา ยุทธ์การเก็บขยะชายหาดพัทยาใหม่ เป็น 04.00 น. – 12.00 น. สภาพชายหาดเริ่มมีขยะน้อยลง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของประชาชนที่มาท่องเที่ยวด้วยว่า ทิ้งขยะเป็นที่หรือไม่ เพราะหากหวังพึ่งแค่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ แต่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ชายหาดพัทยาคงไม่มีทางที่จะสะอาดปราศจากขยะได้