มพย.ต้อนรับประธานสภาเมืองซูวอน เกาหลีใต้ สร้างความสัมพันธ์อันดีด้านการท่องเที่ยว

0
53
นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นางคิม อิน ซู (Ms.Kim Eunsu) ประธานสภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมคณะกรรมการสภาเมืองซูวอน ในฯโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเมืองพัทยา
นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นางคิม อิน ซู (Ms.Kim Eunsu) ประธานสภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมคณะกรรมการสภาเมืองซูวอน ในฯโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเมืองพัทยา

เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 61 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ นางคิม อิน ซู (Ms.Kim Eunsu) ประธานสภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ พร้อมคณะกรรมการสภาเมืองซูวอน ฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยา

สำหรับการมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา ความปลอดภัยและการจราจร ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกัน เกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองประเทศ.