มพย.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้บริการนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

0
62
นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมความพร้อมในการต้อนรับกำลังพลทหารเรือและนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ
นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมความพร้อมในการต้อนรับกำลังพลทหารเรือและนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมความพร้อม ในการต้อนรับกำลังพลทหารเรือ และนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ โดยมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี สหกรณ์เดินรถพัทยา ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ สมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมแนวทางประสานงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 60 นี้

มพย.ขอความร่วมมือภาคธุรกิจต่างๆให้บริการด้วยมิตรไมตรี แก่นักท่องเที่ยว ในเรื่องของค่าบริการต่างๆที่เป็นธรรมพร้อมแนะนำในส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ประจักร
มพย.ขอความร่วมมือภาคธุรกิจต่างๆให้บริการด้วยมิตรไมตรี แก่นักท่องเที่ยว ในเรื่องของค่าบริการต่างๆที่เป็นธรรมพร้อมแนะนำในส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรี เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ประจักร

ในที่ประชุมสรุปร่วมกันว่า ให้มีการควบคุมราคาค่าโดยสารต่างๆ ที่เป็นธรรม การให้บริการด้วยมิตรไมตรี เพื่อร่วมกันต้อนรับ เหล่าผู้บัญชาการทหารเรือและกำลังพลจากนานาประเทศ ที่จะเดินทางมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เมืองพัทยาได้ประสานความร่วมมือมายัง Pattaya Contact Center 1337 ในการเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เพื่อประสานงานกับกองอำนวยการ

ในส่วนของการรับ – ส่ง กำลังพลทหารเรือ เพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา ได้มีการหารือกำหนดจุดจอดรถให้รถแท็กซี่ และสหกรณ์เดินรถพัทยา (รถสองแถว) ให้วิ่งและจอดตามเส้นทางปกติ อย่าจอดกีดขวางการจราจร หรือหามจอดในที่ห้ามจอด หรือไม่ใช่จุดจอดรถ เพื่อป้องกันการจราจรติดขัดและต้องมีอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม

ทั้งนี้ยังมีล่ามจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวก ให้บริการสื่อสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกระจายอยู่ในบริเวณงาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท You Tripper ในการรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเมืองพัทยาไว้ในแอปพลิเคชั่น เพียงสแกนบาร์โค้ด You Tripper ข้อมูลต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา โดยมีจุดบริการ 2 แห่ง คือ สนามบินอู่ตะเภา และ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา แหลมบาลีฮาย

ในโอกาสนี้ เมืองพัทยาขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการทุกท่าน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยความอบอุ่น ด้วยรอยยิ้ม มิตรไมตรีที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวพัทยาให้สืบต่อไปเพราะถือว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่จะรวมเอาเหล่ากองทัพทหารไทยสร้างความยิ่งใหญ่ตระการตาให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ประจักษ์.