นายอำเภอบางละมุงแจง ประชาชนที่จะนำอาหาร-เครื่องดื่มร่วมบริการวันงานพระราชพิธีฯ สามารถประสานงานได้ที่โรงทานวัดชัยมงคล พัทยาใต้

0
160
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เผยว่า มีประชาชนผู้มีใจอันเป็นกุศลที่อยากร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ มีผู้ที่ประสงค์จะนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 60 ที่มณฑลพิธีวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ เป็นจำนวนมาก
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เผยว่า มีประชาชนผู้มีใจอันเป็นกุศลที่อยากร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ มีผู้ที่ประสงค์จะนำอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 60 ที่มณฑลพิธีวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ เป็นจำนวนมาก

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่ามีประชาชนผู้มีใจอันเป็นกุศล ที่อยากร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยประสงค์นำอาหารและเครื่องดื่มมาให้บริการประชาชนที่จะมาร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 60 ที่มณฑลพิธีวัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการอำนวยการจัดเตรียมพิธี ได้จัดเตรียมโรงทานเพื่อรองรับการให้บริการด้านการบริโภคของประชาชนที่มาร่วมพิธี โดยที่ผ่านมามีประชาชน และผู้ประกอบการร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ รวม 3 มื้อ คือ ทั้งมื้อเช้า กลางวัน และเย็น รวมแล้วกว่า 1 แสนชุด ซึ่งเชื่อว่าคงเพียงพอต่อประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ทางเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ได้ประสานกลุ่มศิษยานุศิษย์ จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางโถชนาการไว้คอยรองรับประชาชนด้วยเช่นกัน ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน จึงไม่ต้องเป็นกังวลในส่วนนี้ เพราะได้จัดเตรียมการรองรับไว้เป็นอย่างดีแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่อยากนำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมบริการนั้น สามารถมาติดต่อได้ที่โรงทาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตรวจรับเพื่อความเรียบร้อย และเป็นระเบียบในการแยกหมวดหมู่ และประเภท รวมถึงจัดรูปแบบอาหาร จัดลำดับคิวการออกอาหาร ที่สำคัญคือทางคณะกรรมการฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดรับบริจาคหรือเรี่ยไรทำบุญ เพราะหวั่นมีผู้ไม่หวังดี จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน.