นายก อบต.เขาไม้แก้ว พาสื่อสำรวจความคืบหน้า การขนย้ายขยะติดเชื้อตกค้างในพื้นที่

0
180

จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่า มีปัญหาขยะติดเชื้อที่ขนถ่ายจากเมืองพัทยา มาพักไว้ในโรงกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าขยะติดเชื้อเหล่านี้มีปริมาณกองสะสมกว่า 120 ตัน ที่สำคัญกลับไม่มีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ หรือควบคุมอุณหภูมิสำหรับขยะประเภทดังกล่าว ตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่งผลให้ขยะเหล่านี้สร้างมลพิษทางกลิ่น น้ำเน่าเสีย และภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก จึงมีการประสานร้องเรียนผ่านไปยังเมืองพัทยา เพื่อให้ยุติการขนถ่ายและเร่งมาดำเนินการขนย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ขณะที่เมืองพัทยาออกมาระบุว่าปัญหาเกิดจากกฎหมายใหม่ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผู้รับสัมปทานรายใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้า ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้าง ซึ่งล่าสุดได้ผู้รับสัมปทานรายใหม่และมีแผนให้ขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 25 มกราคมถึง 15 กุมภาพันธ์ 61 นั้น

ล่าสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 61นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ ตรวจสอบความคืบหน้าของการขนถ่ายขยะดังกล่าว ซึ่งพบว่ามีจุดพักขยะ 3 แห่ง ในโรงกำจัดขยะ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เปิด โดยพบว่าในส่วนของโรงจัดเก็บแรก ที่มีปริมาณขยะกว่า 80 ตัน ถูกขนถ่ายออกไปจนหมดแล้ว จะยังเหลือเพียงโรงที่ 2 และ 3 ที่ยังมีขยะตกค้างบางส่วน ซึ่งปัจจุบันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง จึงได้เร่งรัดให้เมืองพัทยาและผู้รับสัมปทาน เร่งดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จตามกำหนด

นายจำเนียร กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ ปริมาณขยะติดเชื้อตกค้างถูกขนถ่ายออกไปแล้วประมาณ 100 ตัน หรือประมาณ 80 % ยังเหลืออีกประมาณ 20 ตัน ที่ยังคงค้างอยู่ในอาคารเปิดด้านบนของโรงกำจัด ซึ่งขยะกองนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นซากสัตว์ จากโรงพยาบาลสัตว์ จึงเริ่มทำให้มีปัญหากลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง อย่างไรก็ตามในแผนเดิมนั้น ได้มีการเพิ่มปริมาณรถเก็บขน เพื่อให้ขนถ่ายให้เสร็จก่อนกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ แต่พบว่าการดำเนินงานมีปัญหาเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของรถขนถ่าย ซึ่งต้องมีน้ำหนักรวมสุทธิไม่เกิน 15 ตัน แต่เครื่องชั่งที่โรงพักขยะของเมืองพัทยาในซอยสุขุมวิท 3 นั้น ที่ผ่านมาชาวบ้านออกมาคัด ค้าน ทาง อบต.จึงได้ประสานเครื่องชั่งของเอกชนให้ไปใช้แทน  แต่การทำงานของผู้เก็บขนสามารถดำเนินการได้ในช่วงเย็นและใช้เวลาประมาณ 4-5 ชม.ต่อครั้ง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณ 4-5 ทุ่ม ซึ่งภาคเอกชนที่รับชั่งน้ำหนักปิดทำการไปแล้ว  จึงได้ประสานเมืองพัทยา เพื่อให้รถไปชั่งที่โรงพักขยะในซอยสุขุมวิท 3 เช่นเดิม ซึ่งขณะนี้ก็สามารถดำเนินการได้ และคาดว่าปริมาณขยะที่เหลืออยู่จะขนจนหมดภายใน 3 วัน ข้างหน้านี้

นายจำเนียร กล่าวต่อไปว่าหลังเก็บขนขยะติดเชื้อออกจากพื้นที่จขนหมดแล้ว ก็จะมีการประชุมและวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดลงพื้นที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในโรงกำจัด ขณะที่ในอนาคตนั้นจะมีการนำขยะติดเชื้อจากเมืองพัทยามาพักอีกหรือไม่นั้น ขณะนี้กำลังหารือกันในส่วนของท้องถิ่น ว่าจะสามารถใช้กฎหมายของสาธารณสุข ในการสั่งยกเลิกได้หรือไม่ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่คัดค้าน และคงจะไม่ยินยอมให้นำขยะเหล่านี้มาพักไว้อีก  แม้จะมีการร้องประสานจากเมืองพัทยา ว่าจะขอดำเนินการต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคงเป็นเรื่องที่สร้างความบั่นทอนจิตใจของชาวบ้านอย่างมาก  แม้แต่ปัญหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยเดิม ที่กองทับถมกองอยู่นับล้านตันที่โรงกำจัดขยะแห่งนี้ ที่ผ่านมาเมืองพัทยาก็ยังไม่มีนโยบายอะไรเข้ามาแก้ไข ให้อย่างเป็นรูปธรรม และผู้บริหารระดับสูงก็ไม่เคยลงมาสัมผัส หรือรับทราบปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้ขยะเหล่านี้สร้างปัญหามลพิษทางกลิ่น พาหะนำโรค และน้ำเสียลงใต้ดิน ซึ่งหากจะใช้พื้นที่อีกก็คงต้องทำประชาคม และสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน ซึ่งคาดว่าคงจะไม่มีใครยินยอมแน่นอน.